قوانین وب سایت

پرداخت :

الف) دریافت قبض به منزله قبولی قیمت ها و شرایط میباشد.

ب) قبل از دریافت البسه و منسوجات ، مبلغ مندرج در قبض تسویه شود.

ج) شعبه حق دارد ، تا تسویه کامل قبض های قدیمی ، از تحویل دادن البسه و منسوجات خودداری کند.

تحویل اقلام به شعبه :

الف) در زمان دریافت قبض، لطفا از صحت تعداد ، نوع البسه و خدمات مربوط به هر کدام با مندرجات مذکور در قبض مطمئن شوید.

ب ) لطفا در صورتی که ارزش البسه و منسوجات تحویلی شما به شعب هرمس بیش از ۳۰ برابر اجرت خدمات می باشد به متصدی صدور قبض اطلاع دهید .

ج ) خشکشویی زنجیره ای هرمس مسئولیتی در قبال البسه و منسوجاتی که دارای رنگ گرفتگی ، پوسیدگی ، بیدزدگی و هر آنچه در زمان دریافت البسه امکان رویت آن توسط متصدی صدور قبض نیست ، را ندارد .

دریافت اقلام از شعبه : 

الف ) در صورت گم شدن قبض ، ارائه کارت شناسایی ، اطلاعات قبض و مندرجات آن ضروری میباشد و منوط به امضاء قبض المثنی میباشد .

ب ) لطفا قبل از دریافت لباس از سالم بودن منسوجات و تعداد آن با توجه به قبض صادره اطمینان حاصل فرمایید ، در غیر این صورت مسئولیتی بعد از ترک محل خشکشویی در قبال تعداد نیست .

ج ) اعتبار این قبض ۳۰ روز کاری میباشد و مجموعه هرمس پس از آن هیچگونه مسئولیتی در قبال منسوجات مندرج در آن را ندارد .

استثناء های عمومی :

با عرض پوزش در قبال موارد ذیل شعب هرمس مسئولیتی به عهده نمی گیرد :

الف ) هر شیء جانبی چسبانده شده به البسه تحویلی از جمله کمربند ، سگک ، دکمه ، سنجاق ، منجوق ، لوگوی رنگ شده ، زینت چرمی ، پوست، علامت ، زیپ ، کلاه ، یقه ، تودوزی داخلی .

ب ) اقلامی که توسط اشیاء چسبانده شده فوق آسیب دیده اند .

ج ) در صورت خسارت به اقلام تحویلی به شعب هرمس ، در صورتی که آن قلم جزئی از ست(مثل ست کت شلوار ، ست مبل ، ست پرده و یا هر دست و ست بوده باشد ) هرمس فقط در قبال قلم خسارت دیده مسئول میباشد و جبران خسارت متوجه کل ست نمیباشد .

د ) اقلامی که بافت پارچه آنها حالت چروک داشته  و بعد از شتشو/خشکشویی  و اطو چروک آن از بین برود .

ح ) اقلامی که به واسطه پوشیده شدن و یا پارگی و یا ذات طبیعی آن ، تحمل خشکشویی یا شتشوی صنعتی را ندارند .

ط ) پرده ها و کرکره ها :

۱ زینتی های چسبانده شده به واسطه چسب . (بسیاری از افزودنی ها توان مواد خشکشویی را ندارند و در آبشویی از بین میروند ، مخصوصا آنهایی که در معرض آفتاب بوده و بیش از یکسال عمر دارند .)

۲ منگوله ( ممکن است در معرض آفتاب تضعیف شده باشند .

۳ بند پرده ( بسیاری از آنها برای خشکشویی شدن ، طراحی نشده اند . بسیاری با پلاستیک ساخته شده اند و برای راحتی با چسب چسبانده شده اند)

۴ سرب پایین پرده ( میتوانند کوچک ، گرد ، سنگین، و زنجیری باشند که احتمال آسیب در زمان خشکشویی و چنگ داخل سبد ماشیت خشکشویی را دارا می باشد . لطفا در منزل از پرده جدا شوند . در غیر این صورت توسط مجموعه جدا شده و بعد از مراحل شتشو به صورت جدا عودت خواهد شد ).

۵ طرحهای نقره کوب و طلا کوب ( بسیاری از دانه های رنگ به صورت ناپایدار به پارچه چسبیده اند و در زمان شتشو / خشکشویی از پارچه جدا میشوند . بعضآ در شتشوی اول یا دوم دوام می آورند ولی در انتها از بین می روند . طول عمر طلا کوب و نقره کوب ها به مرور شتشو از بین نمی روند.لطفا توجه داشته باشید که هرمس نمیتواند مسئولیت این موضوع را بپذیرد .)

۶ گلدوزی های قدیمی و ضعیف (ممکن است در حین شتشو از بین بروند.)

۷ آب گرفتگی (مراحل شتشو / خشکشویی میتواند باعث ۱۰% آبرفتگی شوند ، مراحل کاری بعد از شتشو میتواند آن را برطرف کند ، در غیر این صورت به مرور زمان به حالت اول برمیگردد.) ی) اقلام خانگی ( پتو ، ملحفه ، روفرشی منزل ) اقلام چرمی و نوبوک ( لطفا توجه داشته باشید ، چسب ها ، عیوب و ایراداتی که زمان تولید در کارخانه ، مخفی شده بودند ، ممکن است بعد از مراحل شتشو نمایان شوند ، هرچند در حین مراحل کار تمامی مراقبت ها به کار گرفته میشوند . هرمس قادر به مخفی نگه داشتن تمامی این عیوب نیست و ممکن است چسب ها و دوخت های به کار گرفته شده در زمان تولید به شکل اول بازنگردد .)

خدمات مشتری : 

در صورت عدمم رضایت شما ، لطفا اقلام موردنظر را ظرف مدت ۲ روز به صورت پوشیده نشده و از بسته بندی خارج نشده به شعبه بازگردانید . شما یک فرم خدمات مشتری دریافت میکنید که باید پر شود . در صورت انجام ندادن این مراحل تمامی پتانسیل شکایت از بین میرود .

شکایات :

مسئولیت به هر دلیل ( نه لزومآ محدود به گم شدن یا خرابی ) تا سقف ۱۰ برابر اجرت انجام خدمات مندرج در قبض پرینتی هرمس با توجه به ارزش مهستلک شده اقلام به نظر کارشناس اتحادیه پوشاک میباشد . هرمس مسئولیتی در قبال اقلامی که بیش از یک ماه از طرف مشتری از شعبه دریافت شده است را ندارد.هر ادعایی از طرف ما به شرط قبولی از طرف مشتری به منزله نهایی بودن آن میباشد و مسئولیتی به عهده هرمس نخواهد بود . هرمس از دستورالعمل های اتحادیه لباس و پوشاک در مورد پرداخت خسارات پیروی میکند . ما جنس جدید را با قدیم جایگذین نمیکنیم ، در نتیجه عمر و سن قلم باید ثابت شود . شرایط و حالت قلم یا اقلام، به جبران خسارت اولویت دارد . در صورت تایید خسارت ، ارزش مستهلک شده آن پرداخت خواهد شد .

Back to Top