لیست قیمت عمومی

شرحخشکشویی (تومان)اتو (تومان)
پیراهن
مردانه ۱۴۵۰۰۷۵۰۰
زنانه۱۴۵۰۰۹۰۰۰
نگین دار یا کار شده۱۸۰۰۰۱۰۰۰۰
شلوار
شلوار ۱۴۵۰۰۷۵۰۰
شلوارک۱۲۵۰۰۶۵۰۰
شلوار اسکی۳۰۰۰۰۱۵۰۰۰
کت
کت ۲۸۰۰۰۱۵۰۰۰
کت سفید یا شیری۳۰۰۰۰۱۵۰۰۰
زنانه ابریشم یا ساتن یا نگین دار۳۰۰۰۰۱۵۰۰۰
چرم۱۲۵۰۰۰۶۰۰۰۰
جیر۱۷۵۰۰۷۵۰۰۰
بلوز
(تی شرت)آستین کوتاه۱۲۵۰۰۷۵۰۰
آستین بلند۱۴۵۰۰۸۵۰۰
آستین بلند ضخیم۱۶۰۰۰۱۰۰۰۰
زنانه حریر یا ابریشم۱۷۰۰۰۱۰۰۰۰
زنانه نگین دار۲۱۰۰۰۱۲۵۰۰
پر نگین یا پر منجوق۳۱۰۰۰۱۲۵۰۰
کاپشن
معمولی ۳۰۰۰۰۱۵۰۰۰
کاپشن ضخیم۳۵۰۰۰۱۸۵۰۰
کاپشن پر۵۰۰۰۰۲۵۰۰۰
کاپشن چرم یا جیر۱۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰
کاپشن فوم۳۵۰۰۰۱۵۰۰۰
کاپشن اسکی۴۰۰۰۰۱۵۰۰۰
بارانی و پالتو
بارانی معمولی ۳۷۵۰۰۱۸۵۰۰
بارانی چرم یا جیر۱۵۰۰۰۰۷۰۰۰۰
بارانی فوم۶۰۰۰۰۲۵۰۰۰
پالتو معمولی۴۰۰۰۰۲۲۰۰۰
پالتو پر۷۵۰۰۰۲۵۰۰۰
پالتو پوست۴۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰
پلیور
پلیور۱۸۵۰۰۱۰۰۰۰
سویی شرت، اورکت و ژاکت
سویی شرت معمولی۲۲۵۰۰۱۲۵۰۰
اورکت معمولی۳۷۵۰۰۱۸۵۰۰
اورکت چرم یا جیر۱۲۰۰۰۰۷۵۰۰۰
اورکت فوم۴۵۰۰۰۱۵۰۰۰
ژاکت معمولی۱۸۰۰۰۱۰۰۰۰
ژاکت بلند۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰
روپوش
کوتاه ۱۲۵۰۰۷۵۰۰
بلند۲۲۵۰۰۱۲۵۰۰
کمربند
پالتو، بارانی یا مانتو۱۰۰۰۱۰۰۰
دستمال
دستمال گردن یا سر۸۰۰۰۵۰۰۰
لکه گیری
جوهرسایز۱۲۰۰۰۰
سایز۲۳۰۰۰۰
سایز۳۵۰۰۰۰
خونسایز۱۱۰۰۰۰
سایز۲۲۰۰۰۰
سایز۳۳۰۰۰۰
چربیسایز۱۵۰۰۰
سایز۲۱۰۰۰۰
زنگ زدگی۱۰۰۰۰
Back to Top