لکه گیری

در خششکشویی های سنتی عمل لکه گیری توسط کارگر و به صورت دستی انجام می گیرد در صورتی که در خشکشویی های مکانیزه از دستگاه های لکه گیری برای عملیات لکه گیری استفاده می شود که از تخریب الیاف پارچه در قسمت لکه شده تا حد امکان محافظت می کند و همچنین باعث جلوگیری از تغییر رنگ در آن قسمت می شود، از مهمترین مسائل در لکه بری مکانیزه استفاده از مواد مخصوص لکه بری برای اینکار به جای استفاده از شوینده های معمولی در روش سنتی است.

 

Tags: خشکشویی, خشکشویی صنعتی, هرمس

Back to Top