کفش

در ایران محل شستشوی تخصصی برای کفش وجود ندارد و این باعث شده که وقتی که مردم کفش خود را برای شستشو به خشکشویی های محلی می برند که پس از تحویل گرفتن آن متوجه تغییر رنگ و یا خرابی کفش می شوند، در صورتی که در جوامع غربی محل هایی وجود دارد که فقط خدمات مربوط به شستشوی کفش را ارائه می دهند که در آن کفش فقط به وسیله مواد شوینده مخصوص به شستشوی کفش رو شویی می شود که این باعث بالا رفتن عمر مفید کفش و پایین آمدن آسیب دیدگی در آن می شود.

Tags: خشکشویی صنعتی, شستشو, هرمس

Back to Top