شلوار

با در نظر گرفتن اصطحلاک بالایی که شلوار در هنگام استفاده دارد اگر شستشوی آن به درستی انجام نگیرد حتی اگر شلوار از جنس مرغوب پارچه برخوردار باشد، شلوار دچار تخریب در الیاف می شود که این به صورت رنگ رفتگی موضعی، ریشه ریشه شدن تار و پود پارچه و یا از دست دادن لطافت آن می شود. برای جلوگیری از این مسئله شلوار باید حتما خشکشویی شود و همچنین برای جلوگیری از ثابت ماندن شکل ظاهری شلوار و جلوگیری از براق شدن آن باید از اتوی تخصصی مانکن شلوار استفاده کرد که از مزایای دیگر آن می توان یکدست بودن اتو شدگی بر روی پارچه و خط اتو به دلخواه (در صورتی که نیاز باشد می توان خط اتو را ایجاد نمود و در صورت عدم نیاز به خط اتو آن را حذف نمود) را نیز اضافه کرد.

 

Tags: تجهیزات, خشکشویی صنعتی, هرمس

Back to Top