کت

در ایران به دلیل شستشوی نا مناسب کت اغلب مردم درگیر این مسئله می شوند که چرا بعد از  مدتی که از کت خود استفاده می کنند این لباس وضعیت ظاهری خود را از دست داده و بد شکل می شود، ولی از این مسئله اطلاع ندارند که این بد حالت شدن کت به دلیل تخریب لایه های داخلی کت در شستشوی نا مناسب می باشد، شستشوی کت فقط و فقط باید به وسیله دستگاه KWL انجام شود که ثابت ماندن رنگ و لطافت اولیه آن و همچنین جلوگیری از تخریب بافت و ساختار داخلی آن می شود که در نهایت عمر مفید کت را بسیار بالا می برد.

Tags: تجهیزات, خشکشویی صنعتی

Back to Top