• خشکشویی زنجیره ای تمام مکانیزه هرمس

عمومی

شرح خشکشویی اتو
پیراهن :
مردانه 9000 5000
زنانه 10000 6000
نگین دار یا کار شده 12000 7000
شلوار :
شلوار 9000 5000
شلوارک 9000 10000
شلوار اسکی 30000 10000
بلوز :
تی شرت ( آستین کوتاه ) 9000 5000
آستین بلند 10000 5000
آستین بلند ضخیم 12000 6000
زنانه حریر یا ابریشم 15000 8000
زنانه نگین دار 20000 8000
پر نگین یا پر منجوق 25000 10000
کت :
کت 18000 10000
کت سفید یا شیری 22000 10000
زنانه ابریشم یا ساتن یا نگین دار 25000 10000
چرم 80000 60000
جیر 120000 60000
اورکت :
معمولی 25000 12000
پلیور :
پلیور 15000 8000
ژاکت :
ژاکت 15000 8000
ژاکت بلند 20000 10000
بارانی :
معمولی  25000 12000
چرم یا جیر 200000 100000
پاتو زبر 50000 20000
پالتو :
معمولی 30000 15000
کار شده 40000 15000
چرم 300000 150000
جیر 400000 200000
پالتو پوست 400000 200000
کاپشن :
معمولی  20000 10000
کاپشن ضخیم 25000 10000
کاپشن پر 40000 20000
کاپشن اسکی
سویی شرت :
معمولی  15000 8000
روپوش  :
کوتاه  10000 5000
بلند 15000 7000
لکه گیری :
جوهر سایز 1 20000
جوهر سایز 2 30000
جوهر سایز 3 50000
خون سایز 1 10000
خون سایز 2 20000
خون سایز 3 30000
چربی سایز 1 5000
چربی سایز 2 10000
زنگ زدگی 10000