• خشکشویی زنجیره ای تمام مکانیزه هرمس

سایر

شرح خشکشویی اتو
آباژور :
خیلی کوچک 15000 10000
کوچک 25000 15000
متوسط 25000 25000
بزرگ 25000 10000
خیلی بزرگ 12000 5000
عروسک :
سایز 1 8000
سایز 2 15000
سایز 3 25000
سایز 4 40000
کیف :
کوله پشتی کوچک 15000
کوله پشتی متوسط 25000
کوله پشتی بزرگ 30000
کیف چرم یا جیر 40000
کیف زنانه پارچه ای 30000
کیف پول کوچک 15000
ساک :
کوچک 50000
متوسط 80000
بزرگ 150000
دستکش 
معمولی  15000
چرم یا جیر  25000
کلاه :
معمولی 10000
پشمی ضخیم 15000
بالشت :
کوچک 10000
بزرگ 15000
پر 25000
پتو :
معمولی 25000
رومبلی :
یک نفره  15000
دو نفره 25000
سه نفره 30000
ست هفت نفره 85000
روکش ماشین :
گروه 1  40000
گروه 2  60000
لحاف :
معمولی 30000
لحاف پنبه کوچک 100000
لحاف پنبه بزرگ 150000
روبالشتی :
معمولی  7000 3000
روتختی :
معمولی 30000 10000
ملحفه :
کوچک  15000 8000
بزرگ  18000 10000
رومیزی :
کوچک (6-4 نفره) 12000 6000
متوسط (8-12 نفره) 20000 10000
بزرگ (12-16 نفره) 25000 12000
خیلی بزرگ (بالای 16 نفره ) 30000 15000
ترمه کوچک 12000 6000
ترمه متوسط 20000 10000
ترمه بزرگ 30000 12000
سرمه کوچک 10000 5000
سرمه متوسط 15000 7000
سرمه بزرگ 30000 10000
روفرشی :
6 متری 18000
9 متری 27000
12 متری 36000
24 متری 50000
پرده هر متر مربع :
تور یا حریر یا اورگانزا 4000 2000
تور یا حریر یا اورگانزا با آستر 6000 3000
پشت پرده 5000 2000
پارچه ای نخی بدون آستر 8000 3000
پارچه ای نخی با آستر 10000 3500
پارچه مخملی یا ابریشم خام بی آستر 12000 5000
پارچه مخملی یا ابریشم خام با آستر
 
15000 6000
پارچه با آستر لایکو 18000 7000
منگوله پرده 7000
کفش :
خیلی ساده بی ساق 25000
ساده 30000
نیم بوت 50000
بوت بلند 70000
چکمه 70000
سایر :
لاله حیوانات سایز 1 35000
لاله حیوانات سایز 2 45000
لاله حیوانات سایز 3 55000
کالسکه بچه 80000
صندلی بچه 50000